skip to Main Content

Rechten en plichten Opdrachtgever

– Opdrachtgever neemt zelf de verantwoordelijkheid de Hond(en) preventief te behandelen tegen vlooien, wormen, teken en het op tijd te laten vaccineren.

– Opdrachtgever machtigt Hondenuitlaatservice om, op kosten van Opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer Hondenuitlaatservice dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk, eerst contact met Opdrachtgever worden gezocht.

-Opdrachtgever accepteert dat de Hond(en) bij thuiskomst vies en nat kan zijn.

-Opdrachtgever zorgt dat de Hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is. Indien de Hond(en) niet aanwezig is wanneer afgesproken worden de kosten van de geplande wandeling onverminderd in rekening gebracht.

– Opdrachtgever dient de factuur binnen 14 dagen te voldoen. Wanneer opdrachtgever hier niet aan kan voldoen dient deze contact op te nemen met “Let’s go walk!”. Indien mogelijk kan er gekeken worden naar een oplossing.

– Wanneer zonder rede te laat betaald wordt kan let.s go walk! de wandelingen tijdelijk stoppen tot dat er betaald is. NA betaling zullen de wandelingen weer hervat worden mits er nog plaats is. Wanneer opdrachtgever niet tijdig betaald vervalt het recht op de vast geboekte plaats(en). Indien dit herhaaldelijk gebeurt mag “Let’s go walk!” de overeenkomst ontbinden. Opdrachtgever blijft de openstaande facturen verschuldigd, tegoeden worden NIET terug betaald aan opdrachtgever. Geplande wandeling voor de lopende maand zullen ook in rekening worden gebracht.

– Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden hoe vaak en wanneer een wandeling geboekt wordt, net als voor het tijdig inplannen voor de wandelingen..

– Flexibele klanten dienen de hond minimaal 1x per 14 dagen in te plannen. Gebeurt dat niet dan wordt de gemiste wandeling in rekening gebracht.

– Kosteloos annuleren kan tot 24 uur voor de geplande wandeling met een maximum van 2x per kwartaal voor klanten met een vaste plek.

– Zowel voor vaste klanten als voor flexibele klanten is ruilen van dag/groep in de zelfde week toegestaan mits er plaats is. Als er geen plaats is wordt het gezien als annuleren en gelden bovenstaande voorwaarden.
– Wanneer opdrachtgever te laat is met afmelden (binnen 24 uur voor de geboekte wandeling) zal de geboekte wandeling wel in rekening gebracht worden.

– Wanneer opdrachtgever (een) vaste dag(en) heeft gepland bij Let’s go walk! is opdrachtgever verzekerd van een plaats in de vast gelegde dagdelen als er aan de voorwaarden is voldaan. Dit geld niet flexibele klanten.

– Vaste klanten kunnen maximaal 4 weken per jaar kosteloos vakantie opnemen met behoudt van de vaste plaats.

– Flexibele klanten dienen na de vakantie de gemiste wandelingen binnen 2 maanden in te halen mits dit mogelijk is.

– Bij de eerste loopsheid van een jonge teef mag opdrachtgever de wandelingen voor een periode van 3 weken kosteloos annuleren. Duurt de loopsheid langer of wordt de hond vaker loops dan worden de gemiste wandelingen in rekening gebracht. Opdrachtgever kan gebruik maken van de mogelijkheid dat uitlaatservice de hond bij huis even uit laat wanneer de agenda van uitlaatservice dit toe laat.

Aansprakelijkheidsstelling

– Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Hondenuitlaatservice of derden, veroorzaakt door de Hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op Opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke Hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers van de Honden gedeeld.

– Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door Hondenuitlaatservice, aan de Hond(en).

– Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond of door andere schade veroorzaakt door de hond van opdrachtgever.

– Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij Hondenuitlaatservice opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de Opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de Hond zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

– Hondenuitlaatservice is niet verantwoordelijk voor het vreetgedrag van de hond en de daaruit eventuele voortkomende gevolgen.

– Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor ontsnapping uit halsband/tuig, ongevallen, dierenartskosten of enige vorm van materiële of niet-materiële schade aan derden en/of Honden binnen of buiten de uitlaatgroep.

– Hondenuitlaatservice is niet aansprakelijk voor het oplopen van (besmettelijke) ziektes en de kosten daar van.

– De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor daden van de Hond(en).

– Een voldoende toereikende AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren), waaronder uw Hond(en) valt, is verplicht.

– Wanneer blijkt dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de schade zal deze alleen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het laatst gefactureerde bedrag.